Strategi

5 HOVEDMÅL FOR 2017-2020

 

 

1. Vi skal være en synlig og attraktiv næringsorganisasjon for alle virksomheter i regionen.


2. Vi skal ha en sunn driftsøkonomi, samt forvalte vår egenkapital til det beste for våre medlemmer.


3. Vi skal påvirke lokale og regionale myndigheter i saker som er relevante og viktige for våre medlemmer.


4. Vi skal bidra til å sikre et regionalt utdanningstilbud som gir fremtidsrettet kompetanse til regionens virksomheter.


5. Vi skal sammen med havbruksnæringen etablere et prosjekt som har til hensikt å fremme en regional vekst og utvikling som gir Nordhordland en ledende posisjon på Vestlandet.