Om Nordhordland Næringslag

 

OM NORDHORDLAND NÆRINGSLAG

 

Nordhordland Næringslag er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Nordhordlandsregionen, og sikre at Nordhordland har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi er i dag møteplass for 360 bedrifter i Nordhordland og Gulen.

Organisasjonen ble stiftet i 1972 under navnet Nordhordland Handverk- og Industrilag. I 2016 skiftet vi navn til Nordhordland Næringslag.

 

Styrke relasjoner og bygge nettverk

Vi arrangerer møteplasser som gir mulighet for nettverksbygging og profilering av bedriften. Som medlem får du tilgang til et stort nettverk i næringslivet. Her treffer du bransjekollegaer, potensielle kunder og leverandører. Vi driver to ledernettverk og et nettverk for unge, og arrangerer medlemstreff, frokostmøter, seminarer og sosiale tilstelninger. 

 

Et talerør for våre medlemmer

Gjennom synliggjøring og påvirkning ønsker vi å fremme næringslivets behov. Sentrale områder er samferdsel og infrastruktur, tilgang på fremtidig kompetanse, konkurransekraft og regional utvikling.