Kompetanseprosjektet

KOMPETANSEPROSJEKTET

 

 

Kompetanseprosjektet har som målsetting å styrke samarbeidet mellom skoler og bedrifter, gi elever bedre kunnskap om yrkesvalg og sikre lokale bedrifter at de får den kompetansen de trenger. Prosjektet er et initiativ fra Nordhordland Næringslag, men er betalt 50 % av Hordaland fylkeskommune og 50 % av kommunene i Nordhordland. Siden 2008 har Vivian Kårbø ledet prosjektet.

 

Det er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, der fylket, kommunene og næringslivet er representert.

 

 

Noen av aktivitetene i prosjektet:

 

  • Utdanningsmesse for Nordhordland. Besøkes av ca. 2000 foreldre og elever på 9. og 10. trinn, samt elever fra Knarvik og Austrheim videregående. Lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner er representert.
  • Samlinger for rådgivere på grunnskoler og videregående skoler.
  • Skolekonkurranser med finale i lokale bedrifter innen sveising, elektrofag, CNC og industrimekanikerfaget.
  • Målrettet arbeid for å øke antall læreplasser i regionen.
  • Fagdager innen ulike utdanningsprogram der elever på 10. trinn får være en dag i lokale bedrifter.
  • Teknologidag på Høgskolen i Bergen for jenter på 10. trinn.
  • Ressursgruppen (pensjonister fra våre medlemsbedrifter) ble startet i 2011. I samarbeid med NAV hjelper de ungdom som har sluttet på videregående til å få arbeidspraksis og/eller læreplass.

 

En rapport utarbeidet av Hordaland fylkeskommune har vist at samarbeidet mellom grunnskole, videregående skole og lokalt næringsliv har blitt styrket gjennom Kompetanseprosjektet.