Bli medlem

BLI MEDLEM I NORDHORDLAND NÆRINGSLAG

 

 

Hvorfor være medlem i Nordhordland Næringslag?

 

Vi er en pådriver for næringslivet

 • Vi jobber for å bedre rammebetingelsene for næringslivet, og fronter saker som har betydning for bedriftene.
 • Vi har tett dialog med politikere og det offentlige.

 

Bransjegrupper

 • Våre bransjegrupper jobber for vekst, synliggjøring og kompetanseheving i den enkelte bransje, og bidrar til å løse felles utfordringer.

 

Nyttige nettverk

 • Medlemskap gir deg adgang til våre møter, seminarer og arrangementer.
 • Du får mulighet til å bygge nettverk og knytte nye kontakter.
 • Vi har to ledernettverk, Tryggare styring og LINK. U39 er vårt nettverk for de under 39. Nettverkene er viktige arenaer for ny kunnskap, erfaringsdeling og relasjonsbygging.

 

Hold deg oppdatert

 • Gjennom våre kurs, seminarer og konferanser får du faglig påfyll og inspirasjon.
 • Du får informasjon om hva som skjer i regionen.

 

Medlemspriser

 • Medlemmer har redusert deltakeravgift på arrangementene. I tillegg er mange møter gratis for medlemmer. Noen møter er forbeholdt kun medlemmer.
 • Vi har medlemsavtaler innen advokattjenester, telefon osv.

 

 Medlemskap bidrar til profilering 

 • Medlemskapet gir muligheter for profilering av din bedrift og bedriftens kompetanse.

 

Sammen står vi sterkere

 • Din medlemskontingent bidrar til at vi kan jobbe for fellesskapets beste.
 • Sammen er vi sterke nok til å påvirke rammebetingelsene. Jo flere vi er, jo større slagkraft!

 

Priser (eks. mva.):

 

1-2 årsverk       kr  1 250,-
3-10 årsverk   kr 2 850,-
11-30 årsverk   kr 5 700,-
31-50 årsverk   kr 10 550,-
51-100 årsverk   kr 13 950,-
101 og flere årsverk    kr 20 850,-

 

Meld deg inn her:

Kontaktpersoner