Årsmøte
Wednesday, 27. March 2019, 18:00 - 20:00

Vi kaller inn til årsmøte onsdag 27. mars kl 18.00 i Dampen, Knarvik.

Saksliste:

1. Val av to personar til å skrive under årsmøteprotokollen

2. Styret si årsmelding for 2018                                                                

3. Revidert rekneskap for 2018                                                                   

4. Fastsetting av medlemskontingent for 2019                                       

5. Budsjett for 2019

6. Val i samsvar med vedtektene                                                                 

- Styreleiar og styremedlemmer

- Valnemnd

- Revisor

7. Orientering om aktuelle saker

Årsmøtepapir blir sendt på e-post til medlemmer.

Etter årsmøtesakene blir det innlegg ved:

Irene Wergeland, konsernsjef i Wergelandgruppa

Tanja Elisabeth Hoel, leiar for næring og utvikling i Alver kommune 

E39 Klauvaneset-Vågsbotn - status

18.00-20.00
Dampen, Knarvik