Medlemsaktiviteter

MEDLEMSAKTIVITETER

 

Vi skaper møteplasser som gir mulighet for nettverksbygging og profilering av bedriften. Her treffer du bransjekollegaer, potensielle kunder og leverandører. Gjennom medlemskapet får du også tilgang til aktuelle foredrag og møter. 

 

Ledernettverk: Tryggare styring for daglig ledere, og LINK for mellomledere.

 

U39 Nordhordland: Vårt nettverk for unge i næringslivet.

 

Medlemstreff: Faglig innhold, aktuell informasjon og bedriftspresentasjoner.

 

Frokostmøter og seminarer: Kjapp og nyttig oppdatering på et faglig tema.

 

Vårfesten: Årets sosiale arrangement, med utdeling av prisen Årets Bedrift. 

 

Næringskonferansen på Mongstad: Arrangeres annethvert år, uken før valget. Samler 600 personer fra næringsliv, offentlig sektor og politikere.

 

Våre bransjegrupper Industri, Håndverk og Handel & service har også egne bransjerettede arrangement.