Tryggare styring

TRYGGARE STYRING

 

 

 

«Tryggare styring» er vårt nettverk for daglig ledere. Det faglige innholdet skal gi inspirasjon og kompetanse knyttet til lederrollen. Nettverket skal også være et sted for å dele erfaringer og bygge relasjoner. Samlingene gjennomføres 4 ganger i året, som oftest fra lunsj til lunsj.

Gjennom 2017 har kreativitet og innovasjon vært den røde tråden. I 2018 setter vi fokus på utvikling: Lederutvikling, bedriftsutvikling, marked, produkt og strategi.

 

 

 Samlinger i 2018:

14.-15. februar

25.-26. april 

19.-20. september

14.-15. november

 

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.