Forsiden

 

Med støtte fra Hordaland fylkeskommune og Regionrådet for Nordhordland satte vi i gang en stor og unik undersøkelse for å kartlegge status og framtidige behov for kompetanse. 

Rapporten er nå ferdig og kan leses i sin helhet her.

En viktig problemstilling er i hvilken grad utdanningen møter arbeidslivets kompetansebehov, en annen omhandler private og offentlige virksomheters bidrag til utdanning og opplæring.

 

Noen hovedpunkter fra rapporten:

  • Vi har mange godkjente lærebedrifter som ikke har lærlinger – de bør mobiliseres
  • Digitalisering må satses på i alle utdanningsprogrammer
  • Stort behov for bl.a. elektro, byggfag og havbruksteknologi fremover, vi må fokusere ytterligere på rekruttering og tilbud innenfor disse utdanningsløpene
  • Det tette samarbeidet vi har opparbeidet mellom skole og arbeidsliv kan ikke tas for gitt fremover
  • Nye temaer og markeder vil kreve at vi pakker fagene på nye måter

Prosjektet er ledet av Grete Rusten ved Universitetet i Bergen. Med i teamet er Kari Elida Eriksen (UiB) og Gro Marit Grimsrud (Norwegian Research Center AS (NORCE).

 

 

Les rapporten her: Kompetanse og utdanning i Nordhordland: Strukturer, samarbeid og erfaringer fra regionen