Forsiden

Årets konferanse har hovedtema «Nye veier», med tre hovedbolker: Nye regioner (Vestland og Alver), nye næringer (det grønne skiftet) og ny infrastruktur (E39).

Næringskonferansen på Mongstad arrangeres annethvert år uken før valget. Konferansen er vel etablert med solid og bred deltakelse fra mer enn 650 personer fra nasjonal, regional og lokal politisk ledelse, næringsliv og det offentlige.

Last ned programmet her

Les mer og meld deg på her: www.naeringskonferansenmongstad.no