Forsiden

 

På årsmøtet ble Jannike Neset (Uni Micro), Richard Cornell (Veltec) og Jonny A. Marøy (Econ Consulting) valgt inn i styret. Fredrik Moe Mikkelsen ble gjenvalgt som styreleder.

Richard Sulen, Arne Lyngøy og Linn Dyveke Wilberg går nå ut av styret og vi takker for innsatsen. En særskilt takk til Richard som har vært med i styret siden 2013. I 2016-2018 var han også styreleder. Richard har bl.a. ledet arbeidet som førte frem til strategiplanen vi har i dag, og har på mange måter vært med på å fornye laget. Han har også deltatt i utvalg og nettverk. Takk for alle dugnadstimer som er lagt ned og et stort engasjement for Nordhordland Næringslag!

 

 rsulen  

Richard Sulen,

Managing Director ved Framo Flatøy AS

 

Styret består nå av:

 

Fredrik Moe Mikkelsen, Sparebanken Vest

Kenneth Birkeland, Norva24 Birkeland

Stine Brandsdal, Nortrans Veg og Anlegg AS

Ove Håland, Arkoconsult AS

Jannike Neset, Uni Micro AS

Richard Cornell, Veltec AS

Jonny Atle Marøy, Econ Consulting AS

 

årsmøte fmm

 

                   

Etter årsmøtet fikk vi spennende oppdateringer fra Oddbjørn Haukøy (PSW Group), Irene Wergeland (Wergelandgruppa), Hogne Haugsdal (ass. rådmann Lindås/kommunalsjef i Alver kommune) og Tanja Hoel (leder for næring og utvikling i Alver kommune). Baste Tveito orienterte også om status for arbeidet med E39 Klauvaneset-Vågsbotn. 

 

 

årsmøte2